AeroSpace
  • MEADS تنها سامانه متحرک دفاع هوایی و موشکی است که می تواند رادار 360 درجه ، مشبک و توزیع مدیریت نبرد را ب ...

    MEADS تنها سامانه متحرک دفاع هوایی و موشکی است که می تواند رادار 360 درجه ، مشبک و توزیع مدیریت نبرد را با هم ترکیب کند، و به راحتی لانچر ها و موشک های hit-to-kill PAC-3 MSE را حمل کند. بعد از ده سال ...

    ادامه مطلب