فیزیک
  • مقدمه: کسانی که کیک و شیرینی می‌پزند می‌دانند که در روند پختن کیک و شیرینی باید در مرحله‌ای فر را تا دمای ...

    مقدمه: کسانی که کیک و شیرینی می‌پزند می‌دانند که در روند پختن کیک و شیرینی باید در مرحله‌ای فر را تا دمای مشخصی پیش گرم کنند. اما اگر تا به حال سعی کرده باشید شیرینی بپزید و نتیجه‌ی جالبی نگرفته‌اید، ...

    ادامه مطلب
  • ترکیب دو فن طیف‌سنجی، ریز مکانیزم‌هایی که رفتار ثابت دی‌الکتریک آب را کنترل می‌کنند را آشکار می‌سازد. آب، ...

    ترکیب دو فن طیف‌سنجی، ریز مکانیزم‌هایی که رفتار ثابت دی‌الکتریک آب را کنترل می‌کنند را آشکار می‌سازد. آب، مایعی بسیار پیچیده، متشکل از شبکه‌های مولکولی H2O است که توسط پیوندهای هیدروژنی، که مدام تشکیل ...

    ادامه مطلب