فضاپیما
  • در 4 ژوئن ، ناسا فضاپیمای خورشیدی به بزرگی زمین بسکتبال را برای پرواز از فاصله 4667 کیلومتری سطح ابرهای م ...

    در 4 ژوئن ، ناسا فضاپیمای خورشیدی به بزرگی زمین بسکتبال را برای پرواز از فاصله 4667 کیلومتری سطح ابرهای مشتری ، بزرگترین سیاره منظومه شمسی به حرکت در خواهد آورد. امروز نسبت به پنج شنبه 4 ژوئن ، juno 8 ...

    ادامه مطلب