تصویر روز
  • در کهکشان‌های مارپیچی پشمالو چقدر جرم نهفته است؟ عکسی که در بالا می‌بینید را تلسکوپ هابل از کهکشان NGC 44 ...

    در کهکشان‌های مارپیچی پشمالو چقدر جرم نهفته است؟ عکسی که در بالا می‌بینید را تلسکوپ هابل از کهکشان NGC 4414 که یک کهکشان مارپیچی پشمالو به حساب می‌آید گرفته است و شاید بتواند به این سوال پاسخ دهد. کهک ...

    ادامه مطلب