پانورامای همه‌ی سیاره‌ها: تصویر نجومی روز ناسا (۷ اسفند ۹۵)

Print Friendly

Ecliptic

عکس از تونج تزل

در این عکس پانورامای ۳۶۰ درجه می‌توانید هفت سیاره‌‌ی منظومه‌ی شمسی را در طول صفحه‌ی دایره‌البروج ببینید. این تصویر موزاییکی از عکس‌هایی ساخته شده که از ۲۴ تا ۲۶ ژانویه در ساحل Nacpan پالاوان فیلیپین گرفته شده‌اند. این عکس از افق شرق (چپ) تا افق غرب (راست) را نشان می‌دهد. عکس افق شرقی پیش از طلوع گرفته شده و عکس افق غربی پس از غروب. دایره‌البروج دقیقا از میان این عکس گذر می‌کند و نور ضعیف دایره‌البروجی در دنباله‌ی آن قرار دارد. مرکز راه‌شیری خیلی کم‌نور به همراه ماه و عطارد در افق شرق دیده می‌شود. در میانه‌های عکس ستاره‌ی آلفای صورت فلکی اسد به نام قلب‌الاسد و خوشه‌ی ستاره‌ای M44 قرار دارند. سیاره‌های شامگاهی که برفراز افق غرب صف کشیده‌اند شامل زهره‌ی پرنور، مریخ سرخ‌رنگ، اورانوس کم‌نور و نپتون کم‌نورتر می‌شوند.

ل صفحه‌ی دایره‌البروج ببینید. این تصویر موزاییکی از عکس‌هایی ساخته شده که از ۲۴ تا ۲۶ ژانویه در ساحل Nacpan پالاوان فیلیپین گرفته شده‌اند. این عکس از افق شرق (چپ) تا افق غرب (راست) را نشان می‌دهد. عکس افق شرقی پیش از طلوع گرفته شده و عکس افق غربی پس از غروب. دایره‌البروج دقیقا از میان این عکس گذر می‌کند و نور ضعیف دایره‌البروجی در دنباله‌ی آن قرار دارد. مرکز راه‌شیری خیلی کم‌نور به همراه ماه و عطارد در افق شرق دیده می‌شود. در میانه‌های عکس ستاره‌ی آلفای صورت فلکی اسد به نام قلب‌الاسد و خوشه‌ی ستاره‌ای M44 قرار دارند. سیاره‌های شامگاهی که برفراز افق غرب صف کشیده‌اند شامل زهره‌ی پرنور، مریخ سرخ‌رنگ، اورانوس کم‌نور و نپتون کم‌نورتر می‌شوند.

Post source : https://www.digikala.com/mag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85/

About The Author

Student of aerospace engineering

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *